Home » Külliye hakkında

Külliye hakkında

Sinan Paşa Külliyesi

Banisi Yemen fatihi Vezir-i A’zam Koca Sinan Paşa, mimarı Mimar Sinan’ın halefi ve talebesi Davud Ağa’dır. Külliye medrese, türbe ve sebilden meydana gelir. Sebilin kitabesine göre Hicri 1002’de (Miladi 1594) tamamlanmıştır.

Hadikatü’l-cevami’de darülhadis olarak geçen medrese dikdörtgen şeklindeki bir iç avluyu dört yönden kuşatmaktadır. Medrese, dershane ile buna asimetrik biçimde yerleştirilmiş on altı hücreden meydana gelmektedir.

Külliyenin en gösterişli birimini teşkil eden türbe onaltıgen planlı, basık kubbeli ve kapısının önü sundurmalı bir yapıdır. Türbenin etrafı ve medrese ile ihata duvarı arasında kalan bahçe XVIII. yüzyılda hazire haline getirilmiştir.
Sekizgen planlı sebil mermer bir kaide üzerinde yükselmekte, mukarnaslı baş­lıklara sahip olan gömme sütunlar sivri kemerleri taşımaktadır .

Medrese halen Kur’an-ı Kerim ve hakikatlerinin neşrine çalışan Hizmet Vakfı tarafından kullanılmaktadır .

Külliye faaliyetleri